گزارش عملکرد یکساله انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران

  1.  پیگیری تأسیس و ثبت قانونی تعاونی صنفی غرفه سازان با نام تعاونی صنایع نمایشگاهی تهران اثبات
  2. بیمه تکمیلی اعضای انجمن غرفه سازان
  3. شرکت در نمایشگاه‌های صنعت نمایشگاهی 1396 و استاکلس 1397
  4. برگزاری جلسات با مدیران شرکت سهامی
  5. مذاکرات خارجی برای معرفی انجمن
  6. ساخت سامانه آنلاین دریافت مجوز غرفه سازی
  7. کارت تردد ویژه غرفه سازان
  8. برگزاری روز صنعت نمایشگاهی 1397
  9. توافق معافیت سپرده‌گذاری در 93 درصد نمایشگاه‌های 1397