دومین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی (Iran Expo Show 2019) از تاریخ 2 الی 5 اسفندماه 1397 با حضور شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

گزارش تصویری از مشارکت بانیان امید در ایران اکسپوشو 2019