ابلاغیه به انجمن صنفی کارفرمایان غرفه سازان تهران

در راستای برگزاری دوره آموزشی HSE و ضرورت آن برای آگاهی غرفه سازان و همچنین پیرو نامه های شماره 96/52/13076 مورخ 1396/06/20 و 96/52/17696 مورخ 1396/08/16، بدینوسیله به آگاهی می رساند از تاریخ 15 آذرماه سال جاری از ساخت و ساز غرفه توسط پیمانکاران غرفه خودساز که موفق به اخذ گواهینامه HSE نشده اند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عبدالرضا رنجبران - مدیر طراحی و غرفه آرایی

11Azar96,HSE

غرفه سازی نمایشگاهی توسط پیمانکاران دارای مجوز HSE