فرم درخواست غرفه خاص
 1. نوع ساخت غرفه:*
  لطفا نوع ساخت غرفه را مشخص نمایید.
  امکان افزایش هزینه از مرز تعیین شده، برای غرفه های زیر 30 متر مربع می باشد.
 2. نام شرکت یا سازمان :*
  نام شرکت را به درستی وارد نمایید.
 3. نشانی دفتر مرکزی :*
  نشانی دفتر مرکزی را به درستی وارد نمایید.
 4. تلفن :*
  شماره تلفن را به درستی وارد نمایید.
 5. فکس :
  شماره فکس را به درستی وارد نمایید.
 6. موبایل (تلگرام):
  Invalid Input
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال طرح
 7. پست الکترونیک :*
  پست الکترونیکی را به درستی وارد نمایید.
 8. وبسایت:
  لطفا وبسایت را به درستی وارد نمایید.
 9. نام کامل مسئول نمایشگاهی :
  نام کامل مسئول نمایشگاهی را به درستی وارد نمایید.
 10. عنوان نمایشگاه:*
  Invalid Input
  مثال : شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت
 11. رنگ سازمانی :
  رنگ سازمانی را به درستی انتخاب نمایید.
 12. رنگ :
  رنگ سازمانی را به درستی وارد نمایید.
 13. فضای VIP :
  فضای وی آی پی را به درستی وارد نمایید.
 14. مشخصات فضای VIP :
  مشخصات فضای VIP را به درستی وارد نمایید.
 15. فضای مذاکرات :
  فضای سی آی پی را به درستی وارد نمایید.
 16. مشخصات فضای مذاکرات :
  Invalid Discussion Sets Specification !
 17. طبقه دوم :
  سوال مربوط به طبقه دوم غرفه را به درستی پاسخ دهید.
 18. ابعاد طبقه دوم :
  متراژ طبقه دوم را به درستی وارد نمایید.
 19. مشخصات طبقه دوم :
  Invalid Second Floor Specification !
 20. مساحت غرفه:*
  Invalid Booth Area !
 21. ابعاد غرفه:
  Invalid Input
 22. بارگذاری نقشه جانمایی:
  حداکثر حجم مجاز 2 مگابایت می باشد
  حداکثر حجم فایل: 2 مگابایت
 23. محل غرفه:*
  محل غرفه را به درستی مشخص نمایید.
 24. شماره سالن:*
  شماره سالن را به درستی وارد نمایید.
 25. کانتر اطلاعات :
  سوال راجع به کانتر اطلاعات را به درستی پاسخ دهید.
 26. تعداد کانتر اطلاعات :
  تعداد کانتر اطلاعات را به درستی وارد نمایید.
 27. مشخصات کانتر اطلاعات :
  Invalid Information Counter Specification !
 28. سازه های سقفی معلق: (فقط سالن 5)
  Invalid Input
 29. متراژ سازه های سقفی معلق:
  Invalid Input
 30. جایگاه نمایش نمونه کالا :
  جایگاه نمایش نمونه کالا را به درستی وارد نمایید.
 31. مشخصات جایگاه نمایش نمونه کالا:
  Invalid Input
 32. انبار :
  سوال راجع به انبار را به درستی پاسخ دهید.
 33. ابعاد انبار :
  متراژ انبار را به درستی وارد نمایید.
 34. مشخصات انبار :
  مشخصات انبار را به درستی وارد نمایید.
 35. آبدارخانه مجزا از انبار :
  سوال راجع به آبدارخانه مجزا از انبار را به درستی پاسخ دهید.
 36. ابعاد آبدارخانه مجزا از انبار :
  ابعاد آبدارخانه مجزا از انبار را به درستی وارد نمایید.
 37. مشخصات آبدارخانه مجزا از انبار :
  مشخصات آبدارخانه مجزا از انبار را به درستی وارد نمایید.
 38. خدمات چاپ (تابلو گرافیکی) :
  سوال راجع به خدمات چاپ را به درستی پاسخ دهید.
 39. تعداد خدمات چاپ :
  Invalid Printed Display Number !
 40. ابعاد تابلوهای گرافیکی :
  Invalid Printed Display Specification !
 41. جایگاه خاص برای نمایش دستگاه سنگین :
  سوال مربوط به جایگاه خاص برای نمایش دستگاه سنگین را به درستی پاسخ دهید.
 42. تعداد جایگاه خاص برای نمایش دستگاه سنگین :
  تعداد جایگاه خاص برای نمایش دستگاه سنگین را به درستی وارد نمایید.
 43. مشخصات جایگاه خاص نمایش دستگاه سنگین :
  Invalid Heavy Machinery Specification !
 44. احتیاج به لوازم صوتی و تصویری :
  سوال مربوط به لوازم صوتی تصویری را به درستی پاسخ دهید.
 45. نوع و مشخصات لوازم صوتی تصویری :
  Invalid Size & Type !
 46. آپلود مدارک (لوگو، تابلوهای گرافیکی و ...)
  حداکثر حجم فایل 5 مگابایت می باشد
  حداکثر حجم فایل: 5 مگابایت
 47. توضیحات مورد نیاز:
  Invalid Input
 48. در صورتیکه نمونه طرح خاصی مد نظر دارید، لطفا به آدرس ایمیل reg@iranstanddesign.com ارسال نمایید.
 49. کد امنیتی :*
  کد امنیتی :
    نمایش کد دیگر کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.