غرفه سازی شرکت تولیدی نورآرای شمال – نمایشگاه برق 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه 65.5 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 20 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 12 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 4 متر مربع
  • 23 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک