غرفه سازی نمایشگاهی

حضور به عنوان غرفه دار در نمایشگاه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها همیشه با تصمیم گیری‌های ذیل همراه بوده است:

  • نحوه ارائه محصول و خدمات در غرفه.
  • چگونگی طراحی غرفه بطوریکه باعث جذب بیشتر مخاطبین و نمایش بهتر محصولات و خدمات در غرفه گردد.

ایران استند دیزاین به عنوان بخش غرفه سازی شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید افتخار دارد با بیش از سی سال تجربه درساخت غرفه در نمایشگاهای مختلف داخلی وخارجی با استفاده از نیروی انسانی مجرب دربخشهای طراحی، فنی و اجرایی دراین تصمیم گیری‌ها به مدیران شرکت‌ها به عنوان مشاور ومجری یاری رساند.

هدف ما در ارائه خدمات غرفه سازی به مشتریان:

  • طراحی متناسب و هماهنگ غرفه با اهداف بازاریابی ونحوه ارائه محصولات و خدمات  مشتریان.
  • استفاده از متریال مناسب و با کیفیت در ساخت غرفه.
  • تحویل مناسب و به موقع غرفه بر اساس توافق.
  • مشاور و همراه مشتری به عنوان غرفه دار نمایشگاه در طول مدت برگزاری.