پروژه های ساختمانی و بازسازی

بازسازی ساختمان مانند ساخت بنای جدید نیاز به پشت سرگذاشتن مراحل مهم و اصولی دارد که عدم توجه به آن در نهایت مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. تیم ایران استند دیزاین با سابقه انجام پروژه‌های ساختمانی متعدد، پیشنهاد می‌کند هرگونه تخریب و بازسازی در بخش‌های مختلف ساختمان‌های قدیمی و حتی جدید را بدون دانش و تخصص انجام ندهید چون ممکن است باعث تخریب ستون و دیوارهای مهم و پایه ساختمان شود که بسیار خطرناک خواهد بود. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، بهتر است مراحل انجام این کار را گام به گام و درست انجام دهید. برای مراحل اصلی انجام این کار عبارتند از:

  • تعیین بودجه نهایی ساخت و یا بازسازی ساختمان تا اتمام پروژه
  • لیست کردن خواسته ها و تغییرات مورد نظر
  • مشاوره با افراد حرفه ای در حوزه بازسازی و ساختمانی برای بررسی نقشه ساختمان، تطابق هزینه و بودجه با تغییرات مورد نیاز
  • برآورد هزینه بازسازی ساختمان توسط تیم های حرفه ای و با تجربه
  • دریافت مجوزهای مورد نیاز از شهرداری و سازمان های مربوطه
  • تخلیه ساختمان و تخریب بخش های مختلف بر حسب نقشه طراحی شده توسط تیم بازسازی و نخاله های ساختمانی
  • انجام تغییرات از قبیل تغییر کفپوش، سقف، دیوارچینی، رنگ آمیزی و غیره
  • تخلیه مصالح باقی مانده پس از اتمام تغییرات

تیم معماری و طراحی داخلی ایران استند دیزاین با همراهی گروهی از مهندسین و افراد با تجربه در حوزه ساخت و بازسازی ساختمان در تهران و سایر شهرها آماده ارائه مشاوره و محاسبه هزینه بازسازی و همچنین انجام پروژه های ساختمانی می باشد. ما در تمام مراحل به عنوان همراه و مشاور در کنار شما خواهیم بود.