غرفه سازی شرکت فن تاپ – نمایشگاه برق 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت 109 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 36 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 4 متر مربع
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و ام دی اف درجه یک مرغوب
  • مصالح مصرفی عبارتند از: نئوپان و ام دی اف