غرفه سازی شرکت نیلاگشت – نمایشگاه گردشگری 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت 37 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 4 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 4 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 3 متر مربع
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و ام دی اف درجه یک مرغوب
  • مصالح مصرفی عبارتند از: نئوپان و ام دی اف