غرفه سازی صنایع تولیدی کاوشگران – نمایشگاه ایران پلاست 1396

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 31.5 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 4 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 6 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 1.5 متر مربع
  • 5 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک