غرفه سازی شرکت ماشین معدنی رستاک – نمایشگاه معدن 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه 27 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 8 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 4 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 1.5 متر مربع
  • 12 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و موکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک