غرفه سازی شرکت شبرنگ – نمایشگاه رنگ و رزین 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 132.25 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 24 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 8 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 4 متر مربع
  • 15 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک