غرفه سازی شرکت ابراهیم – نمایشگاه ایران ریتیل شو 1399

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 122.5 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 16 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 8 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 7 متر مربع
  • 17 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک