غرفه سازی شرکت توان ماشین ابزار – نمایشگاه چاپ و بسته بندی 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه 43.5 مترمربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 20 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 3 متر مربع
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و ام دی اف های گلس مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان و ام دی اف های گلس درجه یک