غرفه سازی شرکت فرادید پایش سیستم (تارگت) – نمایشگاه قطعات خودرو 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه 36 متر مربع
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 6 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 3 متر مربع
  • 20 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک