غرفه سازی صرافی ارز دیجیتال بانیانس – نمایشگاه بورس و بانک 1400

مشخصات غرفه

  • مساحت 58.5 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 16 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 6 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 3 متر مربع
  • 135 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی عبارتند از: پروفیل آلومینیومی غرفه ماکسیما