غرفه سازی شرکت فناوری اطلاعات مادیکام سامانه – نمایشگاه بورس و بانک 1400

مشخصات غرفه

  • مساحت 34 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 8 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 4 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 3 متر مربع
  • 130 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی عبارتند از: پروفیل آلومینیومی غرفه ماکسیما