غرفه سازی مؤسسه صمتا – نمایشگاه معدن 1399

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 135 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 20 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 16 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 4 متر مربع
  • 24 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک