غرفه سازی خانه معدن ایران – نمایشگاه معدن 1399

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 100.25 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 12 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 16 نفر
  • فضای انباری و آبدارخانه به مساحت 6 متر مربع
  • 18 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک