غرفه سازی شرکت Jin Dun Chemical – نمایشگاه رنگ و رزین 1398

مشخصات غرفه:

  • مساحت غرفه: 33.75 متر مربع
  • فضای مذاکره CIP با ظرفیت 12 نفر
  • فضای مذاکره VIP با ظرفیت 6 نفر
  • 30 متر مربع فضای چاپ و اطلاعات گرافیکی
  • کفسازی با ارتفاع 10 سانتی متر و پارکت مرغوب
  • مصالح مصرفی غرفه عبارتند از: نئوپان درجه یک